Resultater lag 2 100m hoved

1 Kjell Ivar How Budal V65
9X*XX 49 X9**X 49 *XXXX 50 XX*X9X*X*9 98
15 Skudd 148 25 Skudd 246
2 Ola By Opdal og Midtbygden V65
X999X 47 X**XX 50 X*9X* 49 9*9*9**9XX 96
15 Skudd 146 25 Skudd 242
3 Reidar Svartøien Opdal og Midtbygden V73
*9XXX 49 XXX99 48 X*X9* 49 XX9**9**XX 98
15 Skudd 146 25 Skudd 244
4 Vegard Stensheim Opdal og Midtbygden R FP
*9X9X 48 *X9X9 48 99X8* 46 *989*9989X 91
15 Skudd 142 25 Skudd 233
5 Maia Løkken Soknedal R KFP
899** 46 *9*9X 48 X*X*9 49 X9XX*XX**X 99
15 Skudd 143 25 Skudd 242
6 Torild Røstad Soknedal R KFP
999*X 47 XX*9* 49 XX9*9 48 9X99999X*9 93
15 Skudd 144 25 Skudd 237
7 Svein Dalsegg Meldal V73
*XXX* 50 X**** 50 **X** 50 ****XXX*9X 99
15 Skudd 150 25 Skudd 249
8 Bjørn Magnar Landrø Meldal V65
**X** 50 999XX 47 99XXX 48 9XX*XXXX*X 99
15 Skudd 145 25 Skudd 244
9 Kåre Nygård Meldal V73 L
9X9** 48 X999* 47 XX9X9 48 9999X*9X9X 94
15 Skudd 143 25 Skudd 237
10 Even Kjøsen Meldal V73 L
*X**X 50 XX*** 50 X9*99 47 X****X*9X* 99
15 Skudd 147 25 Skudd 246

MLRes - www.megalink.no 15:10 - 18.08.2019