Resultater lag 4 200m hoved

1 Sigurd Stensås Soknedal 4
X9999 46 *9888 43 **X** 50 898X99XX*9 92
15 Skudd 139 25 Skudd 231
2 Terje Røstad Soknedal 4 M
9XXX9 48 87889 40 *9*X9 48 898*XXXXX* 95
15 Skudd 136 25 Skudd 231
3 Thomas Stenvoll Soknedal 3
X*X*X 50 9X89* 46 ***XX 50 *99X99X99X 94
15 Skudd 146 25 Skudd 240
4 Dag Hesby Opdal og Midtbygden V55
9X9*X 48 X989* 46 XX**9 49 99987X**X9 91
15 Skudd 143 25 Skudd 234
5 Terje Buseth Singsås 3 N
XXX*9 49 68X98 41 99*99 46 959XX9*8*X 90
15 Skudd 136 25 Skudd 226
6 Kjell Løkken Soknedal 3
***XX 50 8XX87 43 XX898 45 *8X998899* 90
15 Skudd 138 25 Skudd 228
7 Helge Anshushaug Soknedal 5 NM
***X* 50 9X999 46 9***9 48 9X99*9**** 96
15 Skudd 144 25 Skudd 240
8 Olav Noralf Stensås Soknedal 5 M
*X*** 50 999X9 46 9X9*9 47 X9*XXX9X** 98
15 Skudd 143 25 Skudd 241
9 Lars Singsaas Singsås 4
XX*** 50 8*987 42 XX*99 48 99999*99X9 92
15 Skudd 140 25 Skudd 232
10 Ole Steigedal Rennebu V55
*9*** 49 **8*X 48 999X* 47 XX9XXX**XX 99
15 Skudd 144 25 Skudd 243
11 Joar Staverløkk Soknedal 4
**X** 50 99*9X 47 **9XX 49 98X9*9X*XX 95
15 Skudd 146 25 Skudd 241
12 Arnt Tomas Sundli Soknedal 4 A
X*X9X 49 86997 39 *9XXX 49 9**838*9*X 87
15 Skudd 137 25 Skudd 224
13
0 0 0 0 0
15 Skudd 25 Skudd 0
14
0 0 0 0 0
15 Skudd 25 Skudd 0
15
0 0 0 000000 0
15 Skudd 25 Skudd 0

MLRes - www.megalink.no 15:08 - 18.08.2019