M

Resultater lag 9 15m

1 Simen Martinius Isene Skarpskytten ER
9X*X* 49 *XX9* 49 *99XX 48 9XX*XX**XX  99 XX99X9XXX9  96
15 Skudd 146 25 Skudd 245 35 Skudd 341
2 Anders Bryhn Røyken og Hurum 5
XX*XX 50 9X989 45 X*XX9 49 9XX9X9X*XX  97 99X**X**X*  98
15 Skudd 144 25 Skudd 241 35 Skudd 339
3 Otto Bryhn Røyken og Hurum V65
*XX99 48 XX9*X 49 X**** 50 X*XX9**XXX  99 X*XX9**9X*  98
15 Skudd 147 25 Skudd 246 35 Skudd 344
4 Mathea Barlund Skarpskytten 5 AK
XX*XX 50 9X999 46 X*X99 48 XX9X89X99X  94 9X9*9X*XXX  97
15 Skudd 144 25 Skudd 238 35 Skudd 335
5 Per Thoresen Skarpskytten 4 N
***XX 50 9X888 43 XX999 47 9899XX999X  92 XXX**9*9XX  98
15 Skudd 140 25 Skudd 232 35 Skudd 330
6
7 Benjamin Lianes Nordstrand ER
**X*X 50 X*X*X 50 9X**X 49 X*X9XXXX*X  99 *X9XX8XXX9  96
15 Skudd 149 25 Skudd 248 35 Skudd 344
8 Markus Aleksander Rosenberger Nordstrand ER
X9XXX 49 XXX*X 50 **9** 49 XXX*X*XXX* 100 X9*9X*X*XX  98
15 Skudd 148 25 Skudd 248 35 Skudd 346
9 Heidi Hansen Sørkedalen 4 K
XXXX* 50 99*99 46 9X*X* 49 888X99*X**  92 XX****XXXX 100
15 Skudd 145 25 Skudd 237 35 Skudd 337
10 Vidar Nottveit Seim 5
XX*X* 50 X*X99 48 *X*XX 50 XXXX9*XX**  99 XXXXXX***X 100
15 Skudd 148 25 Skudd 247 35 Skudd 347
11 Ivar Fjeldberg Asker V55
X*X*X 50 XXXXX 50 XX*XX 50 9*9*9**9*X  96 *X*X*X9X*X  99
15 Skudd 150 25 Skudd 246 35 Skudd 345
12 Helge Johansen Sørkedalen V73
****9 49 X**X* 50 X99*X 48 **X*XXX*XX 100 X*9X**9*9X  97
15 Skudd 147 25 Skudd 247 35 Skudd 344
13
14 Ove Kjærstad Gjerdrum 2
9X*X* 49 79889 41 X*9*9 48 8XX9999*X*  94 XXX9XXX9XX  98
15 Skudd 138 25 Skudd 232 35 Skudd 330
15 Eli Aasen Gjerdrum 2 K
9*XX* 49 XXX9X 49 9*X9X 48 9X9XX9XX*X  97 XX*X*X*X9*  99
15 Skudd 146 25 Skudd 243 35 Skudd 342