M

Resultater lag 8 15m

1
2
3 Lars Johan Hereid Skarpskytten V73
X9X9* 48 *XXXX 50 *X*** 50 X**X***XX* 100 *XX*9XX**9  98
15 Skudd 148 25 Skudd 248 35 Skudd 346
4 Lars Johan S. Hereid Skarpskytten 4
*XXXX 50 XXX9X 49 XX9X* 49 X*9XX9X**X  98 *XXXXX*XXX 100
15 Skudd 148 25 Skudd 246 35 Skudd 346
5
6 Knut Helgesen Skarpskytten V65
99*X9 47 *9X*X 49 XXX** 50 *XXX9*X**X  99 9X*XX**X9X  98
15 Skudd 146 25 Skudd 245 35 Skudd 343
7 Harald Eri Skarpskytten 3 N
XX9*X 49 X8XX8 46 9X9X9 47 X399*9X9*9  88 XX999X99X9  94
15 Skudd 142 25 Skudd 230 35 Skudd 324
8
9 Henriette Isene Skarpskytten J K
XXX** 50 X**X9 49 X*XX* 50 9XX**X9X9*  97 9*X*****XX  99
15 Skudd 149 25 Skudd 246 35 Skudd 345
10 Anders Haugen Lom og Skjåk 5
XXX*X 50 8X9X7 44 XXXX* 50 99*X***X*X  98 X****X9**X  99
15 Skudd 144 25 Skudd 242 35 Skudd 341
11 Lars-Egar Haugen Lom og Skjåk 2
X*X*X 50 99999 45 X*99X 48 9X99*8989*  91 98XX*XX*X9  96
15 Skudd 143 25 Skudd 234 35 Skudd 330
12 Synnøve Berg Blaker EJ K
***X* 50 9XX9X 48 *X*9X 49 *99X*9X**X  97 X**XXX**XX 100
15 Skudd 147 25 Skudd 244 35 Skudd 344
13 Daniel Ivar Brevik Røyken og Hurum EJ
XXX*X 50 *99X9 47 *XX9X 49 XXX9X99XXX  97 99XXX9999X  94
15 Skudd 146 25 Skudd 243 35 Skudd 337
14 Halvor Thrane Svendsen Rælingen 5 M
*X*X* 50 *XX9X 49 X**99 48 XX*XX****X 100 X9XX****X*  99
15 Skudd 147 25 Skudd 247 35 Skudd 346
15 Marianne Stigen Rælingen 5 K
*X*** 50 9XX99 47 X*XXX 50 X*99**X9*X  97 *X***XX*X* 100
15 Skudd 147 25 Skudd 244 35 Skudd 344