M

Resultater lag 4 15m

1 Christian F. Haneborg Kråkstad og Ski ER
X**XX 50 *X*X* 50 XX*** 50 X**XX***X* 100 9X*XX9*X**  98
15 Skudd 150 25 Skudd 250 35 Skudd 348
2 Emma Helene Heiaas Kråkstad og Ski EJ K
*XXXX 50 X8998 44 *9*X* 49 X9XX99*XXX  97 9X**9***9*  97
15 Skudd 143 25 Skudd 240 35 Skudd 337
3 Odin Williksen Afdal Kråkstad og Ski EJ
X**9X 49 8898X 43 X*XX* 50 9*89XX*XXX  96 XXX***9XXX  99
15 Skudd 142 25 Skudd 238 35 Skudd 337
4 Adam Holmqvist Kråkstad og Ski 3 A
X9XX* 49 9X989 45 **XX8 48 5889989*99  84 X*XXX9X99X  97
15 Skudd 142 25 Skudd 226 35 Skudd 323
5 Gard Heiaas Kråkstad og Ski 2
X*XXX 50 9X99* 47 **9XX 49 98X888*XXX  91 98X9X*9X*X  95
15 Skudd 146 25 Skudd 237 35 Skudd 332
6 Per Arve Strømstad Oslo Østre 5
XX*XX 50 99999 45 XX9XX 49 XX*X*X*X*X 100 *X*XXX*X*X 100
15 Skudd 144 25 Skudd 244 35 Skudd 344
7 Bjarne Sigurd Ramsjø Svinndal 4
*XX** 50 98977 40 99987 42 9*89*9****  95 *XX**9*X*X  99
15 Skudd 132 25 Skudd 227 35 Skudd 326
8 Thore Hynne Kråkstad og Ski V65
XXXXX 50 X***9 49 X*X** 50 *X9XXX*X9*  98 X**X**XX9X  99
15 Skudd 149 25 Skudd 247 35 Skudd 346
9 Roar Hellebakken Urskog 2
X***X 50 899XX 46 X**X* 50 9X9999X9X*  94 XX*9XX*X**  99
15 Skudd 146 25 Skudd 240 35 Skudd 339
10 Sven Erik Rustad Kråkstad og Ski 3
*XX** 50 98799 42 88899 42 988XXX9XX9  93 98X99**X*X  95
15 Skudd 134 25 Skudd 227 35 Skudd 322
11 Per Christian Berg Kråkstad og Ski 4
*X*X* 50 89978 41 989XX 46 898X9X*X9  83   0
15 Skudd 137 25 Skudd 220 35 Skudd 220
12
13 Trine Gromsrud Urskog 4 K
*9*XX 49 988*X 45 9X999 46 999XX9*XXX  96 XXX*XX*XX* 100
15 Skudd 140 25 Skudd 236 35 Skudd 336
14
15 Jon Torp Kråkstad og Ski V65 L
**9** 49 9XX9X 48 XXX** 50 *XX*XXXX** 100 *XX*X9X**X  99
15 Skudd 147 25 Skudd 247 35 Skudd 346