M

Resultater lag 38 15m

1 Olav Tiemann Hegg Hegg V55
****X 50 *X9X* 49 X**XX 50 *X89*XX*XX  97 *XXX*XX9X9  98
15 Skudd 149 25 Skudd 246 35 Skudd 344
2 Edla Fiskum Harran 4 AK
X*XXX 50 9X999 46 XX*9X 49 8XX9XX***X  97 X*9***X*X*  99
15 Skudd 145 25 Skudd 242 35 Skudd 341
3 Audun Fiskum Harran 5 M
XXXX* 50 XX88X 46 XXX*X 50 X99X9**9**  96 *X*XX***X9  99
15 Skudd 146 25 Skudd 242 35 Skudd 341
4 Andreas Fiskum Harran ER
**9XX 49 ***XX 50 ***X* 50 XX*X**XX99  98 XXXX*XX*99  98
15 Skudd 149 25 Skudd 247 35 Skudd 345
5 Kari Sofie Brøndbo Fiskum Harran 5 K
X**XX 50 X97X9 45 **XX* 50 9X9XX*9XXX  97 X9*9XXXXX*  98
15 Skudd 145 25 Skudd 242 35 Skudd 340
6
7 Hans-Olav Erøy Lund Skarpskytten 3
*X*** 50 98887 40 ****X 50 889XX999X9  91 **X*XXX**X 100
15 Skudd 140 25 Skudd 231 35 Skudd 331
8
9 Geir Håkon Nystuen Tynset V55
X***X 50 X999X 47 9XXXX 49 ***X9**XX*  99 XXX***99XX  98
15 Skudd 146 25 Skudd 245 35 Skudd 343
10 Siw Enodd Rønning Tynset 2 K
XX9X* 49 9*X99 47 9X9*X 48 988999*9*X  91 X**9*X9XXX  98
15 Skudd 144 25 Skudd 235 35 Skudd 333
11
12 Tor Simen Rosenkilde Dahle Tørdal J
*99** 48 9*999 46 X**X9 49 8989999999  88 *XX999*XXX  97
15 Skudd 143 25 Skudd 231 35 Skudd 328
13 Mari Helen Rosenkilde Dahle Tørdal R KFP
X9*X9 48 X99X9 47 99XXX 48 9XX*999X9X  95 99*X99*99X  94
15 Skudd 143 25 Skudd 238 35 Skudd 332
14 Hannah Midtgard Jondalen ER K
XX9*9 48 9XXXX 49 XXX9* 49 9X9XXX9***  97 *XX*X**9*9  98
15 Skudd 146 25 Skudd 243 35 Skudd 341
15 Nora Midtgard Jondalen 5 AK
**X*X 50 XX9X8 47 **X*X 50 XX99XXXX*9  97 XXX**X*X9X  99
15 Skudd 147 25 Skudd 244 35 Skudd 343