M

Resultater lag 36 15m

1 Magnar Isene Førde V55
XXX*X 50 9XXXX 49 XXX** 50 XXX**X**X* 100 X****X*X*X 100
15 Skudd 149 25 Skudd 249 35 Skudd 349
2 Tor Fasseland Mandal V55
X**X* 50 99999 45 **XXX 50 9X*XX99**X  97 99X*99X9XX  95
15 Skudd 145 25 Skudd 242 35 Skudd 337
3 Ådne Jenssen Mandal 2
XXX*X 50 7X999 44 *X9X* 49 9XX99XXX*X  97 9X***XXXXX  99
15 Skudd 143 25 Skudd 240 35 Skudd 339
4 Espen Stubstad Mandal 5
X*XX* 50 8X9*9 46 9999* 46 X9XX*X9*X*  98 *X*X*X9XXX  99
15 Skudd 142 25 Skudd 240 35 Skudd 339
5 Arild Valand Mandal 5
X**X9 49 9X989 45 *XX99 48 XX99X**X**  98 *XXX9XX**9  98
15 Skudd 142 25 Skudd 240 35 Skudd 338
6 Fredrik Stubstad Mandal 2
**9X9 48 *XXXX 50 X***9 49 XXX99X9X*9  96 999XX*X99*  95
15 Skudd 147 25 Skudd 243 35 Skudd 338
7 Trygve Kolstad Andreassen Eidskog ER
****X 50 ***** 50 ***X* 50 X******X** 100 9XX9*X**XX  98
15 Skudd 150 25 Skudd 250 35 Skudd 348
8 Stein Taanevig Mandal V55
***XX 50 9XXX9 48 X**X* 50 XXXX9XXXXX  99 *9**XXXX9*  98
15 Skudd 148 25 Skudd 247 35 Skudd 345
9 Sissel Taanevig Mandal V55 K
XXX** 50 *XXXX 50 *XX** 50 *99XX9X*9*  96 **99XXXXX*  98
15 Skudd 150 25 Skudd 246 35 Skudd 344
10
11 Mats Langfjord Mandal EJ
*X*XX 50 999X8 45 *9XX* 49 879X99X9X*  91 XX9XX*XX**  99
15 Skudd 144 25 Skudd 235 35 Skudd 334
12 Espen Langfjord Mandal 1
XX*X9 49 X99X9 47 *XXXX 50 *X99X999XX  95 XX*XX*X9*9  98
15 Skudd 146 25 Skudd 241 35 Skudd 339
13 Sverre Hårstad Rennebu R L
XX9*9 48 XXX99 48 XXXX9 49 X9X9XXXX*9  97 *9***XX*X9  98
15 Skudd 145 25 Skudd 242 35 Skudd 340
14 Hedda Lohne Tveit Tørdal EJ LK
X*XXX 50 98X88 43 99XX8 46 *899X99XX9  93 9XXXX9X9XX  97
15 Skudd 139 25 Skudd 232 35 Skudd 329
15 Kenneth Stubstad Mandal 5 LN
X*X** 50 X9XX9 48 9*XXX 49 *X9XX99X**  97 X***X*XX** 100
15 Skudd 147 25 Skudd 244 35 Skudd 344