M

Resultater lag 35 15m

1
2
3 Vegard Skamfer Rennebu 4
XX*X* 50 X99*8 46 X989X 46 X8*9X89*X9  93 **XXX9XX9X  98
15 Skudd 142 25 Skudd 235 35 Skudd 333
4 Olav Skamfer Rennebu NU FP
XX*99 48 XX99X 48 **99* 48 *9**9*X9XX  97 XX989X98XX  93
15 Skudd 144 25 Skudd 241 35 Skudd 334
5 Håkon Skamfer Rennebu ER
XX*9X 49 9X9X* 48 9*9X* 48 XX*X*X***X 100 XX99**X9**  97
15 Skudd 145 25 Skudd 245 35 Skudd 342
6 Jørgen Skamfer Bjerkås Rennebu ER
999*9 46 9X99X 47 X9XXX 49 99X**99*9X  95 889X99*X*X  93
15 Skudd 142 25 Skudd 237 35 Skudd 330
7 Håkon Eithun Innset R FP
9*XXX 49 XX*XX 50 XXXX9 49 X9**XXXX9*  98 XX99*XXXX9  97
15 Skudd 148 25 Skudd 246 35 Skudd 343
8 Vemund Eithun Innset 3
9*99X 47 998X8 44 XX999 47 9876999XX8  85 X999XXX**9  96
15 Skudd 138 25 Skudd 223 35 Skudd 319
9 Torunn Rønning Rennebu ER K
*XX** 50 9X*X* 49 **X** 50 *X*****X** 100 **X******* 100
15 Skudd 149 25 Skudd 249 35 Skudd 349
10 Håvard Rønning Rennebu 4
**99X 48 XX897 44 **99X 48 9X9*X9X*X9  96 X*X*X**XX* 100
15 Skudd 140 25 Skudd 236 35 Skudd 336
11 Johannes Rønning Rennebu J
XX**X 50 X8*9X 47 X*XX* 50 *99*XX*X**  98 *****X**X* 100
15 Skudd 147 25 Skudd 245 35 Skudd 345
12
13 Mona Isene Rennebu 5
X*XX* 50 *XX99 48 X*9** 49 X9**9*XX9*  97 XXXX*****X 100
15 Skudd 147 25 Skudd 244 35 Skudd 344
14 Sivert Hårstad Rennebu R FP
9X989 45 *X*99 48 X99*8 46 *999989*98  90 XX9X*X99XX  97
15 Skudd 139 25 Skudd 229 35 Skudd 326
15