M

Resultater lag 33 15m

1 Ove Grimsbø Førde V55
**XX* 50 9XX*X 49 *X*** 50 *XXX9X9**X  98 XX***X*XXX 100
15 Skudd 149 25 Skudd 247 35 Skudd 347
2
3
4
5
6
7 Tom Nyhaven Søgne 4 M
XXXXX 50 89888 41 9*9** 48 9XXX99*XX*  97 **XX*XX*X* 100
15 Skudd 139 25 Skudd 236 35 Skudd 336
8 Benjamin Langenes Nyhaven Søgne 4 A
**X*X 50 998X9 45 XX99X 48 9X99X**XXX  97 X****XXXXX 100
15 Skudd 143 25 Skudd 240 35 Skudd 340
9
10 Kenneth Rakkestad Vennesla 4
999X9 46 *9X9X 48 X9999 46 X89X*X9X99  94 *X*X9***X*  99
15 Skudd 140 25 Skudd 234 35 Skudd 333
11 Arnfinn Bakkevoll Søgne 5
**X** 50 99*X9 47 X***X 50 9X9X9*XX*X  97 *9**X**99X  97
15 Skudd 147 25 Skudd 244 35 Skudd 341
12 Jon Olav Jåtun Søgne V55
999X9 46 9XX99 47 *XX*9 49 79XX99XXX9  93 *899X*9XX9  94
15 Skudd 142 25 Skudd 235 35 Skudd 329
13 Morten Svenning Stavanger 3
**X99 48 97896 39 X99*X 48 987989XX9X  89 XX9*9*XXXX  98
15 Skudd 135 25 Skudd 224 35 Skudd 322
14
15