M

Resultater lag 21 15m

1 Lars Næprud Lillehammer 5
X*9*X 49 8*X9* 47 X9X9* 48 999999X9XX  93 X9X*9XX9*X  97
15 Skudd 144 25 Skudd 237 35 Skudd 334
2 Bjørner Kolrud Østre Gausdal 5
X*X*X 50 99X*9 47 X*99X 48 XX9X99XXX9  96 9*XXX*XXX*  99
15 Skudd 145 25 Skudd 241 35 Skudd 340
3 Anders Kolrud Østre Gausdal 5
*XXX* 50 9*99X 47 *X99* 48 **X*99*X*X  98 ***XXX9XX  89
15 Skudd 145 25 Skudd 243 35 Skudd 332
4 Linn Hege Bakken Østre Gausdal 5 K
*X**X 50 99989 44 XX*X9 49 999XX**X*X  97 *X*X*XXXXX 100
15 Skudd 143 25 Skudd 240 35 Skudd 340
5 Cecilie Fossmo Ringebu og Fåvang 5 AK
***** 50 X9999 46 *XXX* 50 9*9*XX**XX  98 **XX***XX* 100
15 Skudd 146 25 Skudd 244 35 Skudd 344
6 Vemund Garstad Skansen Østre Gausdal ER
*X*X* 50 **XXX 50 **X99 48 XXX**X**9X  99 X*X999*X9X  96
15 Skudd 148 25 Skudd 247 35 Skudd 343
7 Øystein Breden Otta 5 A
*X*** 50 98X9X 46 *X*** 50 99**XXX*X*  98 XXX*XXXXX* 100
15 Skudd 146 25 Skudd 244 35 Skudd 344
8 Knut Romsås Breden Otta 2
*XXX* 50 88XX8 44 X*XX* 50 X99*9*9XX9  95 *XXXX9X*99  97
15 Skudd 144 25 Skudd 239 35 Skudd 336
9 Gunhild Stake Gol og Ødegården V55 K
*X*XX 50 **XXX 50 ****X 50 X9XX***XXX  99 X***9**9  78
15 Skudd 150 25 Skudd 249 35 Skudd 327
10 Roy Halseth Malvik 5
9X9** 48 X998X 46 9999X 46 X97X9X*XX*  95 X*9X9X9X99  95
15 Skudd 140 25 Skudd 235 35 Skudd 330
11 Terje Hopsø Lillehammer V55
***XX 50 9XX9* 48 XX**X 50 X998XX*XXX  96 *X*X9XX9XX  98
15 Skudd 148 25 Skudd 244 35 Skudd 342
12 Tonje Skolby-Szacinski Lillehammer ER K
X**** 50 9XX** 49 9XXX* 49 X**X**XXXX 100 XXX*XX***X 100
15 Skudd 148 25 Skudd 248 35 Skudd 348
13 Anne Mette Kjølgård Lillehammer 4 K
X9**9 48 9X898 44 99XXX 48 X9*XX99*XX  97 X*XX*XXXX* 100
15 Skudd 140 25 Skudd 237 35 Skudd 337
14 Ida Haugstad Stake Gol og Ødegården 5 K
X99XX 48 9X9X9 47 XXX99 48 X*XXX*9XX9  98 XXX*XX*XXX 100
15 Skudd 143 25 Skudd 241 35 Skudd 341
15 Anna Aalberg Grønås Lillehammer EJ K
**X** 50 X99X* 48 9*XXX 49 8XXX***XX*  98 9XXX****XX  99
15 Skudd 147 25 Skudd 245 35 Skudd 344