Resultater lag 31 100m ROV

1 Emma Helene Heiaas Ski R KFP
*XX** 50 ****X 50 XX*** 50 **XX**X*XX 100 0
15 Skudd 150 25 Skudd 250 35 Skudd 250
2 Georg Smefjell Ski R FP
**XXX 50 *9*** 49 9X**9 48 *XXX*X*X** 100 0
15 Skudd 147 25 Skudd 247 35 Skudd 247
3 Nickolay Thomasrud Johansen Skjeberg NU
9**9X 48 X99X9 47 9X99X 47 XXXXX9X*XX 99 0
15 Skudd 142 25 Skudd 241 35 Skudd 241
4 Eirik Mahle Gisle Asker R FP
XX99X 48 9X*9* 48 XX**X 50 9*98*XXX9 85 0
15 Skudd 146 25 Skudd 231 35 Skudd 231
5 Adam Holmqvist Ski NU FP
98XX* 47 999X9 46 9*X9X 48 X98**998X9 92 0
15 Skudd 141 25 Skudd 233 35 Skudd 233
6 Julianne Skallerud Brekke Skjeberg R K
X*XXX 50 9XX99 47 *XXX9 49 XX*XX**9XX 99 0
15 Skudd 146 25 Skudd 245 35 Skudd 245
7 Emil Svärd Skjeberg R
*X9XX 49 X*XXX 50 X*X*X 50 *X*******9 99 0
15 Skudd 149 25 Skudd 248 35 Skudd 248
8 Linus Braute Bakken Ski R FP
99XXX 48 **X*X 50 **9X9 48 9**XXXX9*X 98 0
15 Skudd 146 25 Skudd 244 35 Skudd 244
9 Henry Oliver Spro Hansen Råde ER
*XX9* 49 *9*9* 48 ***** 50 X**9XXX**X 99 0
15 Skudd 147 25 Skudd 246 35 Skudd 246

MLRes - www.megalink.no 17:25 - 03.09.2017