Resultater lag 27 100m ROV

1 Maren Jensen Nes Hatlestrand og Ølve ER K
99X*X 48 9999* 46 *9*9* 48 99X**9**** 97 0
15 Skudd 142 25 Skudd 239 35 Skudd 239
2 Kristine P. Opdal Hatlestrand og Ølve R K
X9**8 47 X**88 46 *889* 45 X*9X*X*X99 97 0
15 Skudd 138 25 Skudd 235 35 Skudd 235
3 Olve Grønås Birkeland Haugesund og Sveio ER
*XX** 50 **XX* 50 ***XX 50 ********** 100 0
15 Skudd 150 25 Skudd 250 35 Skudd 250
4 Lars Haukås Haugesund og Sveio ER
XX9X* 49 *9*X* 49 *9XX* 49 9XX*X9XXX 88 0
15 Skudd 147 25 Skudd 235 35 Skudd 235
5 Ana Maria Lilleås Jondal ER K
**X*X 50 XXX*X 50 9*X*X 49 **XXX999** 97 0
15 Skudd 149 25 Skudd 246 35 Skudd 246
6 Dagne Larsen Haugesund og Sveio ER K
XXX** 50 9X**X 49 9**** 49 8********* 98 0
15 Skudd 148 25 Skudd 246 35 Skudd 246
7 Aleksander Olsen Lie Haugesund og Sveio ER
X*X** 50 9***X 49 *X*99 48 X9*9*X*9** 97 0
15 Skudd 147 25 Skudd 244 35 Skudd 244
8 Kristian Olsen Lie Haugesund og Sveio R
9**X8 47 9X9*X 48 99X97 44 99988997X* 88 0
15 Skudd 139 25 Skudd 227 35 Skudd 227
9 Jeerawat (Maew) Krasri Haugesund og Sveio ER
*XX*X 50 X**X* 50 *XXX9 49 **X99X*9*9 96 0
15 Skudd 149 25 Skudd 245 35 Skudd 245

MLRes - www.megalink.no 17:25 - 03.09.2017