Resultater lag 21 100m ROV

1
2
3 Vegard Auve Geilo ER
*XXXX 50 X**** 50 **X** 50 X**X****** 100 0
15 Skudd 150 25 Skudd 250 35 Skudd 250
4 Mikkel Brusletto Geilo R
*99** 48 9X9X9 47 *9XX9 48 **X*9***** 99 0
15 Skudd 143 25 Skudd 242 35 Skudd 242
5 Nikolai B. Kronstad Geilo ER
X9X*9 48 8X*9X 47 99*X7 45 999XXX9X99 94 0
15 Skudd 140 25 Skudd 234 35 Skudd 234
6 Christian B. Kronstad Geilo R
98X78 42 89688 39 88889 41 77X*9X8999 88 0
15 Skudd 122 25 Skudd 210 35 Skudd 210
7 Martin Knutsmoen Sørlie Hovet og Hol R
XXX99 48 9*X99 47 **999 47 XX9*9*X*XX 98 0
15 Skudd 142 25 Skudd 240 35 Skudd 240
8 Nub Erik Østenfor Nes og Bromma R
****X 50 X*X** 50 XX*99 48 **9*X9X**X 98 0
15 Skudd 148 25 Skudd 246 35 Skudd 246
9

MLRes - www.megalink.no 17:25 - 03.09.2017