Resultater lag 30 100m ROV

1 Sigrid Berg Blaker ASP K
66685 31 67867 34 7X978 41 787779893X 75 0
15 Skudd 106 25 Skudd 181 35 Skudd 181
2 Synnøve Berg Blaker ASP K
99X9* 47 *9X98 46 8899X 44 86X9X9XX98 89 0
15 Skudd 137 25 Skudd 226 35 Skudd 226
3 Eirik Mahle Gisle Asker ASP
6XXX9 45 9*8X8 45 *X899 46 *96X7X99X8 88 0
15 Skudd 136 25 Skudd 224 35 Skudd 224
4
5 Elias Brekke Orlin Asker ASP
XXX99 48 9X8X9 46 *XXX9 49 *9X*89X9X9 94 0
15 Skudd 143 25 Skudd 237 35 Skudd 237
6 Håkon Foss Mathisen Blaker R
XXX9X 49 99X** 48 XX99* 48 **X*X9**XX 99 0
15 Skudd 145 25 Skudd 244 35 Skudd 244
7 Fredrik G. Kristiansen Blaker R
9XX9X 48 *9XX9 48 9*X9* 48 99*X*988*9 92 0
15 Skudd 144 25 Skudd 236 35 Skudd 236
8 Emma Olea Eide Fet R K
99*99 46 X99XX 48 X9X9X 48 *8X**99X99 94 0
15 Skudd 142 25 Skudd 236 35 Skudd 236
9 Dan Andre Lasseson-Korsviken Fet R
X**XX 50 XX999 47 9**XX 49 *XX*9*X*9X 98 0
15 Skudd 146 25 Skudd 244 35 Skudd 244

MLRes - www.megalink.no 10:44 - 04.09.2016