Resultater lag 15 100m ROV

1
2 Robin Fjellhaug Eriksen Nes (Akershus) ER
999*9 46 8699X 42 99X*9 47 XXX898*9*9 93 0
15 Skudd 135 25 Skudd 228 35 Skudd 228
3 Kevin Bekkelund Solbakken Nes (Akershus) ASP
9*9X9 47 9X*9X 48 X9XX* 49 ***X*****X 100 0
15 Skudd 144 25 Skudd 244 35 Skudd 244
4 Elise Bekkelund Solbakken Nes (Akershus) R K
***** 50 ***** 50 **XX* 50 9X9XX**9X9 96 0
15 Skudd 150 25 Skudd 246 35 Skudd 246
5 Martine Fjellhaug Eriksen Nes (Akershus) ASP K
8998* 44 9*897 43 X9797 42 9*69X96999 86 0
15 Skudd 129 25 Skudd 215 35 Skudd 215
6 Victor-Andre Solbakken Nes (Akershus) ER
9XXX9 48 99XX* 48 *999X 47 98**XX99XX 95 0
15 Skudd 143 25 Skudd 238 35 Skudd 238
7 Andreas Broch Nes (Akershus) ASP
98999 44 788*X 43 99X79 44 8XX898998X 89 0
15 Skudd 131 25 Skudd 220 35 Skudd 220
8 Tobias Fjellhaug Eriksen Nes (Akershus) ASP L
8899* 44 88997 41 85781 29 899X889999 88 0
15 Skudd 114 25 Skudd 202 35 Skudd 202
9

MLRes - www.megalink.no 10:44 - 04.09.2016