Resultater lag 2 200m

11 John Anders Ingebo Oslo Østre 1
99*X* 48 9*X*X 49 *X99X 48 0 0
15 Skudd 145 25 Skudd 145 35 Skudd 145
12 Arne Grøtting Oslo Østre V55
*9*XX 49 *X*XX 50 XXXXX 50 0 0
15 Skudd 149 25 Skudd 149 35 Skudd 149
13 Stein Heggen Oslo Østre V55
***** 50 9*9*X 48 **XX9 49 0 0
15 Skudd 147 25 Skudd 147 35 Skudd 147
14 Helge Norberg Oslo Østre 5
XX9*X 49 **XX* 50 **X*X 50 0 0
15 Skudd 149 25 Skudd 149 35 Skudd 149
15 Sondre Ravnanger Oslo Østre 5
*X**X 50 *8X99 46 99XX9 47 0 0
15 Skudd 143 25 Skudd 143 35 Skudd 143
16
17 Bjarne Muri Oslo Østre 5
***X* 50 99*X* 48 X9X9X 48 0 0
15 Skudd 146 25 Skudd 146 35 Skudd 146
18
19
20

MLRes - www.megalink.no 16:55 - 12.10.2019