Resultater lag 4 300m hoved

1 Christian Henrik Dahl Sandar og Sandefjord 2 V
9XX** 49 7988X 42 99*X9 47 969X**X9** 93
15 Skudd 138 25 Skudd 231
2 Bjørn Egil Hansen Nøtterø 5 N
XX*X* 50 89999 44 *X*X9 49 9X9X99*X*X 96
15 Skudd 143 25 Skudd 239
3 Borger Herland Hedrum V55
9998X 45 8X99X 46 9*8X9 46 889996*898 84
15 Skudd 137 25 Skudd 221
4 Linda Herland Hedrum 4 K
X*X*X 50 *9887 42 X*99* 48 9X8X9X9998 91
15 Skudd 140 25 Skudd 231
5 Oddvar Orerød Andebu V55
998*9 45 99X77 42 **XX9 49 968X9**97X 88
15 Skudd 136 25 Skudd 224
6 Yngvar Vataker Sandar og Sandefjord V55
X**9X 49 X9*** 49 XXX*X 50 X*9XX*99X9 96
15 Skudd 148 25 Skudd 244
7 Roar Havstein Sem 3 V
9XX8X 47 97876 37 ***X9 49 989899**99 90
15 Skudd 133 25 Skudd 223
8 Dagfinn Johnsen Nøtterø V55
X**** 50 9999* 46 9*X** 49 9XX9XXXXX* 98
15 Skudd 145 25 Skudd 243
9 Morten Flaatten Nøtterø 3 NV
X9999 46 9*98X 46 X9X9X 48 989*XX99X9 93
15 Skudd 140 25 Skudd 233
10 Tor Jarle Nystuen Nøtterø 5 N
*X*X9 49 XX9*9 48 X*XX* 50 *X*X*X9XX* 99
15 Skudd 147 25 Skudd 246
11 Egil Nystuen Nøtterø V55
*X99X 48 *X9*9 48 X*X8X 48 *9689XXX9X 91
15 Skudd 144 25 Skudd 235
12 John Berg Slagen V55
*99** 48 XX*X9 49 ***X9 49 989999X9XX 92
15 Skudd 146 25 Skudd 238

MLRes - www.megalink.no 10:36 - 13.08.2017