Resultater lag 1 100m

1 Ole Chritian sjue Holmestrand og Omegn R
X9*99 47 X9X99 47 8*X*9 47 99*X*9XX** 97 0
15 Skudd 141 25 Skudd 238 35 Skudd 238
2 Henrik nordby pettersen Holmestrand og Omegn R
9*88X 45 8*879 42 **X99 48 99X999X997 90 0
15 Skudd 135 25 Skudd 225 35 Skudd 225
3 Ellen Rebecka Grorud Sem ER
99*9X 47 9XX8X 47 9*X*9 48 X*7XX**X9* 96 0
15 Skudd 142 25 Skudd 238 35 Skudd 238
4 Mathea Lilleengen Sem NU
X**98 47 X***9 49 X**XX 50 X*9**XX*99 97 0
15 Skudd 146 25 Skudd 243 35 Skudd 243
5 Åsmund Nakjem Styrvoll NU
XXX9X 49 99*97 44 *9X99 47 9*999X8XX9 93 0
15 Skudd 140 25 Skudd 233 35 Skudd 233
6 Lone Skoglund Nakjem Styrvoll NV
*9999 46 99*99 46 X*XXX 50 99*9XXXXX* 97 0
15 Skudd 142 25 Skudd 239 35 Skudd 239
7 Ingebjørg Nakjem Styrvoll R
998*X 46 X89*8 45 99X*9 47 7X99X*X*8* 93 0
15 Skudd 138 25 Skudd 231 35 Skudd 231
8 Jonas Rambo Styrvoll NU
X99X9 47 X*9*9 48 89998 43 X98**88XX8 91 0
15 Skudd 138 25 Skudd 229 35 Skudd 229

MLRes - www.megalink.no 18:27 - 08.05.2018